Belangrijke links/verwijzingen

KDV:

Pedagogisch beleidsplan KDV Handj in Handj *

GGD-inspectierapport KDV *

GGD-inspectierapport-KDV-definitief *

BSO:

Pedagogisch Beleidsplan BSO Handj in Handj *

GGD-inspectierapport BSO *

Inspectierapport GGD uitbreiding BSO jan 2019 *

 

Meldcode:

Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de  kinderopvang *

 

Protocollen:

Protocol zieke kinderen KDV_BSO handj in handj *

 

Algemene voorwaarden:

Algemene-voorwaarden-KDVBSO-branchevereniging 2018 *

 

Links:

www.degeschillencommissie.nl

www.belastingdienst.nl

www.vboo.nl/geboorte-tas

 

* voor dit document heeft u een Pdf Reader nodig, welke hier gratis is te downloaden.