Belangrijke links/verwijzingen

KDV:

Pedagogisch beleidsplan KDV Handj in Handj *

GGD-inspectierapport KDV *

GGD-inspectierapport-KDV-definitief *

BSO:

Pedagogisch Beleidsplan BSO Handj in Handj *

GGD-inspectierapport BSO *

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang juli 2013 *

Algemene-voorwaarden-KDVBSO-2016 *

 

www.degeschillencommissie.nl

www.belastingdienst.nl

www.vboo.nl/geboorte-tas

 

* voor dit document heeft u een Pdf Reader nodig, welke hier gratis is te downloaden.