Algemene info POV

Vanaf 1 januari 2023 bieden we ook peuteropvang aan.

Peuteropvang

Kinderopvang gedurende minimaal 2 ochtenden per week tussen 8.15u en 12.15u

Haal- en brengtijden

Brengtijden

‘s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 8.15u gebracht worden. We vragen wel om er voor te zorgen dat de kinderen uiterlijk om 8.30u bij Peuteropvang Handj in Handj zijn. Om 8.30u kan er dan gestart worden met het programma.

Haaltijden

Vanaf 12.00u mogen de ouders/verzorgers de kinderen komen ophalen om een kwartiertje mee te spelen met het kind. Om 12.15u moeten alle kinderen zijn opgehaald.