Laatste Nieuws:

Wat is het stil op de groep, geen gelach of geroep. We missen jullie heel erg. De zandbak is leeg zonder een kuil of zandberg. We hopen dat het allemaal goed met jullie gaat. En dat we straks al jullie kunstjes weer kunnen zien, zoals een echte acrobaat. Dat we weer samen kunnen lachen en liedjes zingen. En samen zo hoog mogelijk in de lucht gaan springen. Probeer er voor nu het beste van te maken en luister goed naar alle gemaakte afspraken. Zodat we jullie zo snel mogelijk weer kunnen zien, want dat is wat wij het allerliefst willen bovendien...

Wie zijn wij ?

Handj in Handj is een kleinschalige kinderopvang in Grevenbicht. Wij zijn gevestigd in Basisschool de Kingbeek en bieden opvang aan kinderen van 0-13 jaar. Via deze website stellen we ons graag aan u voor…...

Kinderdagverblijf

Wij bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Kleinschalige kinderopvang waarbij je alle ouders en kinderen kent, in een huislijke sfeer in 1 groep van maximaal 12 kinderen. Het kinderdagverblijf is gezellig ingericht met een apart gecreëerde slaapplek. Er is ruimte voor individuele aandacht en verzorging, maar daar waar mogelijk worden er ook gezamenlijke activiteiten gedaan.

Buitenschoolse opvang

Wij bieden kleinschalige voor- en naschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m13 jaar. Buitenschoolse opvang in een huislijke sfeer in de basisschool. Er zijn maximaal 2 stamgroepen op een dag. Na school is er gelegenheid om wat te eten en te drinken, kinderen kunnen hun verhaal kwijt en er is ruimte voor het maken van huiswerk. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen wat ze in hun vrije tijd willen doen (binnen/buiten spelen, gezamenlijke activiteiten etc.)

Even voorstellen:

Wij zijn Marjolein Vola en Kim Francot-Murkens. Beiden mama, 38 jaar en woonachtig in Grevenbicht en Urmond. Kim heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan en Marjolein Sociaal Pedagogisch Werk. Beiden hebben we meer dan 15 jaar ervaring in de kinderopvang. Kim heeft op een kinderdagverblijf voor kinderen met verstandelijke beperking in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gewerkt en Marjolein bij een kinderdagverblijf en de laatste 10 jaar als gastouder. Met deze ervaring zijn we is september 2016 gestart met een nieuwe uitdaging om onze visie vorm te gaan geven in ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. .