Welkom op onze website

Wie zijn wij ?

Handj in Handj is een kleinschalige kinderopvang in Grevenbicht. Wij zijn gevestigd in Basisschool de Kingbeek en bieden opvang aan kinderen van 0-13 jaar. Via deze website stellen we ons graag aan u voor…...

Kinderdagverblijf

Wij bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Kleinschalige kinderopvang waarbij je alle ouders en kinderen kent, in een huislijke sfeer in 1 groep van maximaal 12 kinderen. Het kinderdagverblijf is gezellig ingericht met een apart gecreëerde slaapplek. Er is ruimte voor individuele aandacht en verzorging, maar daar waar mogelijk worden er ook gezamenlijke activiteiten gedaan.

Buitenschoolse opvang

Wij bieden kleinschalige voor- en naschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m13 jaar. Buitenschoolse opvang in een huislijke sfeer in de basisschool. Er zijn maximaal 2 stamgroepen op een dag. Na school is er gelegenheid om wat te eten en te drinken, kinderen kunnen hun verhaal kwijt en er is ruimte voor het maken van huiswerk. Daarnaast kunnen de kinderen kiezen wat ze in hun vrije tijd willen doen (binnen/buiten spelen, gezamenlijke activiteiten etc.)

Even voorstellen:

Wij zijn Marjolein Vola en Kim Francot-Murkens. Beiden mama, 41 jaar en woonachtig in Urmond en Grevenbicht. Kim heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan en Marjolein Sociaal Pedagogisch Werk. Beiden hebben we bijna 20 jaar ervaring in de kinderopvang. Kim heeft op een kinderdienstencentrum voor kinderen met een beperking in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gewerkt en Marjolein bij een kinderdagverblijf en de laatste 10 jaar als gastouder. Met deze ervaring zijn we is september 2016 gestart met een nieuwe uitdaging om onze visie vorm te gaan geven in ons kinderdagverblijf en onze buitenschoolse opvang. .