Algemene info KDV

Hele dagopvang

Kinderopvang gedurende een (hele) of meerdere dagen per week tussen 7.30u en 18.00u

Haal- en brengtijden

‘s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 7.30u gebracht worden. We vragen wel om er voor te zorgen dat de kinderen uiterlijk om 9.00u bij Handj in Handj zijn. Om 9.30u kan er dan rustig fruit gegeten worden.

Kinderen moeten uiterlijk om 18.00u worden opgehaald.

In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden.
Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

Huisregels  *

* (voor dit document heeft u een Pdf Reader nodig, welke hier gratis is te downloaden.)