Algemene info KDV

Hele dagopvang

Kinderopvang gedurende een of meerdere dagen per week tussen 7.30u en 18.00u

Halve dagopvang

Kinderopvang gedurende een of meerdere halve dagen per week.

Ochtenddeel: 7.30u12.30u
Middagdeel: 13.00u18.00u

Ruilen

Ruilen van dagdelen is mogelijk binnen 14 dagen, mits er plaats is in de groep.

Haal- en brengtijden

‘s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 7.30u gebracht worden. We vragen wel om er voor te zorgen dat de kinderen uiterlijk om 9.00u bij Handj in Handj zijn. Om 9.30u kan er dan rustig fruit gegeten worden.

Kinderen die alleen de ochtend komen kunnen tussen 12.30u en 12.45u worden gehaald.
Kinderen die alleen de middag komen kunnen tussen 12.45u en 13.00u gebracht worden.

Kinderen die de hele dag blijven moeten uiterlijk om 18.00u worden opgehaald.

In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden.
Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

Huisregels  *

* (voor dit document heeft u een Pdf Reader nodig, welke hier gratis is te downloaden.)