Tarieven BSO

Kosten voor opvang zijn € 7,30 per uur * (€7,71 in 2023)

Vast tarief voor voorschoolse opvang is € 7,30 (€7,71 in 2023)  

* Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat uit 3 uur en 15 minuten,
waarvan u 3 uur betaalt.

* Naschoolse opvang op vrijdagmiddag (voor groep 1 t/m 4) bestaat uit 6 uur, waarvan u 5,5 uur betaalt.

In de vakantieweken zijn de kosten voor opvang € 7,40 per uur (€7,80 in 2023)

 

Kinderopvang toeslag:

De wet kinderopvang regelt dat u voor de kosten van kinderopvang een tegemoetkoming kunt krijgen. Deze kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor heeft u het LRK nummer van de locatie nodig, nl.267725243.  De hoogte van de toeslag hangt af van de kosten van de kinderopvang en uw inkomen (hoe lager het inkomen, des te meer toeslag). Sinds 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten van de kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de belastingdienst als een extra toeslag. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op:

www.belastingdienst.nl