Oudercommissie

 “Wat doet de oudercommissie?”

De oudercommissie, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de ouders van kinderen die kinderopvang Handj in Handj bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Handj in Handj.

Verder tracht de oudercommissie het contact te bevorderen tussen Handj in Handj en ouders, maar ook tussen ouders onderling. Dit door het organiseren van enkele leuke activiteiten per jaar, waar zowel kinderen als ouders samen aan kunnen deelnemen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een openbare vergadering. Iedere ouder met een kind bij Handj in Handj mag daarbij aanwezig zijn.

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement Oudercommissie Kinderopvang’. Dit reglement kunt u nalezen op de kinderopvang. Vraag Kim of Marjolein ernaar.

U kunt bij een van de commissieleden altijd terecht met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind kunnen waarborgen. U kunt ook een e-mail sturen naar het e-mailadres van de oudercommissie: ochandjinhandj@gmail.com.

 

“Graag stellen wij ons aan u voor.”

De oudercommissie van Kinderopvang Handj in handj bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Voorzitter: Bart van Peij
– getrouwd met Ardie en pappa van Evi (2015) en Sjuul (2018). Wij wonen in Grevenbicht en ik ben saxofonist bij de Koninklijke Harmonie Aurora en de Roepoepers. Middels deelname aan de oudercommissie wil ik me inzetten voor verdere verbetering van Handj in Handj.

Secretaris: Nathalie Pepels
– de vrouw van Lennaert Heutmekers en mama van Jet (2012) en Loek (2013). Van Gelaen via Zöstere in Beeg beland waar we sinds 2017 een fantastische plek hebben gevonden, waar we samen oud hopen te worden. 

Penningmeester: Nadine Jennekens-Houben
– getrouwd met Eddy en mama van Tij ( 2017) en Loe (2020), van jongs af aan woonachtig in Obbicht. Blij mét en tevreden óver KDV Handj in Handj en al haar medewerkers! Graag draag ik een steentje bij dit zo te houden. Verder genieten wij als gezin van goed weer, muziek maken en van gezellig samenzijn met vrienden en familie.

Lid: Naomi Jennen                                                                                                                                                     – mama van Enora (2015). Afkomstig en sinds 2020 wederom woonachtig in Obbicht.