Oudercommissie

 “Wat doet de oudercommissie?”

De oudercommissie, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de ouders van kinderen die kinderopvang Handj in Handj bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Handj in Handj.

Verder tracht de oudercommissie het contact te bevorderen tussen Handj in Handj en ouders, maar ook tussen ouders onderling. Dit door het organiseren van enkele leuke activiteiten per jaar, waar zowel kinderen als ouders samen aan kunnen deelnemen.

Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar in een openbare vergadering. Iedere ouder met een kind bij Handj in Handj mag daarbij aanwezig zijn.

De oudercommissie werkt volgens het ‘Reglement Oudercommissie Kinderopvang’. Dit reglement kunt u nalezen op de kinderopvang. Vraag Kim of Marjolein ernaar.

U kunt bij een van de commissieleden altijd terecht met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind kunnen waarborgen. U kunt ook een e-mail sturen naar het e-mailadres van de oudercommissie: ochandjinhandj@gmail.com.

 

“Graag stellen wij ons aan u voor.”

De oudercommissie van Kinderopvang Handj in handj bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Voorzitter: Rob Coenen
– getrouwd met Kirsten en pappa van Jens (2011) en Sten (2014). Geboren en getogen in Obbeeg, en in 2008 de ‘oversteek’ gemaakt naar Beeg, waar we nu nog steeds wonen. Heerlijk tussen kanaal en Maas.

Secretaris: Nathalie Pepels
– de vrouw van Lennaert Heutmekers en mama van Jet (2012) en Loek (2013). Van Gelaen via Zöstere in Beeg beland waar we sinds 2017 een fantastische plek hebben gevonden, waar we samen oud hopen te worden. –

Penningmeester: Bart van Peij:
– getrouwd met Ardie en pappa van Evi (2015). Wij wonen in Grevenbicht en ik ben saxofonist de bij de Koninklijke Harmonie Aurora en de Roepoepers. Middels deelname aan de oudercommissie wil ik me inzetten voor verdere verbetering van Handj in Handj.

Lid: Esther Bronneberg
– alleenstaande mama van Mason (2015), ondernemer en eigenaresse van Zalon. Geboren in Landgraaf, opgegroeid in Geleen, verhuisd naar grotere steden zoals Maastricht en de binnenstad van Sittard. Het dorp Grevenbicht opgezocht om te wonen, maar nog vaak in de stad te vinden.  Hard werken maar ook goed genieten is mijn devies in het leven. Genieten van mijn zoontje, genieten van muziek, genieten van vrienden en familie.

Lid: Sanne Coenen
– getrouwd met Stefan Coenen en mama van Nina (7) en Isis (5). Geboren in Roermond en opgegroeid in Moorveld. Van 2006 tot 2007 voor de eerste keer in Grevenbicht komen wonen, daarna verhuist naar Buchten maar altijd terug willen komen en sinds 2014 ons droomhuis op de Mik gevonden en niet meer van plan weg te gaan!