Algemene info BSO

Voorschoolse opvang

Tussen 7.30u en 8.15u kunnen de kinderen gebracht worden naar de voorschoolse opvang.
Het is voor deze kinderen mogelijk om hier te ontbijten.

Vanaf 8.15u worden de kinderen van groep 1 en 2 naar de groep gebracht. De kinderen van de  andere groepen lopen naar het schoolplein waar ze moeten zijn.

Naschoolse opvang

Om 14.45u komen groep 1 en 2 onder begeleiding naar de naschoolse opvang.
De andere groepen lopen zelfstandig naar de groepsruimte van de BSO.

Ouders/verzorgers kunnen hun kind uiterlijk om 18.00u ophalen bij de BSO.

In overleg met de leidsters kan er eventueel afgeweken worden van deze tijden.
Indien anderen dan de eigen ouders/verzorgers het kind komen halen, dan dient dit duidelijk aan de groepsleiding te worden medegedeeld.

Huisregels  *

 (voor dit document heeft u een Pdf Reader nodig, welke hier gratis is te downloaden.)