Tarieven KDV

Kosten voor opvang zijn € 9,14 per uur. 

Inclusief luiers, broodmaaltijd, drinken en tussendoortjes.
Dieetvoeding is niet inclusief!

 

Kinderopvang toeslag:
De wet kinderopvang regelt dat u voor de kosten van kinderopvang een
tegemoetkoming kunt krijgen. Deze kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen
bij de belastingdienst. Hiervoor heeft u het LRK nummer van de locatie nodig,
nl.900831935. De hoogte van de toeslag hangt af van de kosten van de
kinderopvang en uw inkomen (hoe lager het inkomen, des te meer toeslag).
Sinds 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten van de
kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de
belastingdienst als een extra toeslag.
U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op:
www.belastingdienst.nl